Blogger Backgrounds

Sunday, 20 March 2011

LANGKAH MEMBUDAYAKAN TEKNOLOGI

1) Melalui program pembangunan kemahiran teknologi
Terdapat pelbagai usaha dan aktiviti dilaksanakan dalam usaha memupuk dan menanam minat serta membudayakan penggunaan teknonologi kepada masyarakat untuk melahirkan masyarakat yang berkualiti dan berinformasi. Secara umum, program pembangunan kemahiran teknonogi wajar dilaksanakan bagi memberi pendedahan mengenai kepentingan mendalami ICT. Melalui kursus-kursus atau pertandingan seumpamanya. Contoh, melibatkan penyertaan pelajar-pelajar, golongan ibu bapa, para pentadbir sekolah serta guru-guru. Penyertaan dari pelbagai pihak dapat memberi sokongan antara satu sama lain.

2) Menggunakan pendekatan kecanggihan teknologi.
Untuk menyokong dan mempercepat pembudayaan teknologi, penggunaan ICT dan teknologi terkini yang tersedia dimanfaatkan. Secara intensif contoh melalui penggunaan laman web, internet, mobile learning, e-pembelajaran, pembelajaran maya, pembelajaran jarak jauh dan sebagainya. Kaedah pengajaran dan pembelajaran secara ini bukan sahaja menjadi lebih keberkesanan kos, tetapi juga memudahkan pelajar mengikuti pengajian kerana mereka dapat belajar secara maya tanpa perlu menghadiri kelas sepanjang masa secara fizikal.  Secara tidak langsung masyarakat telah mendekati dunia teknologi.

3) Penyediaan prasarana.
Kerajaan perlu menyediakan kemudahan kepada masyarakat terutama masyarakat di luar Bandar khasnya. Ini kerana keinginan untuk mendalami teknologi sudah ada tetapi disebabkan faktor tiada kemudahan untuk memperlajari. Masih terdapat kawasan-kawasan yang tidak mempunyai kemudahan tersebut. Contohnya, dengan menyediakan satu tempat khas bagi memudahkan penduduk setempat untuk menggunakan komputer.

4) Wujudkan peluang yang sama rata.
Bermaksud setiap orang berhak dan boleh menikmati kecanggihan yang tersedia. Tidak kira, latar pendidikan, status, jantina dan sebagainya. Setiap orang berpeluang untuk mendekati dunia teknologi. Contohnya, pendidikan berkenaan ICT tidak dikhaskan kepada golongan tertentu sahaja seperti mereka yang mempunyai kepentingan sahaja contoh daripada bidang teknologi tetapi peluang juga harus diberikan kepada semua golongan.

5) Pertukaran idea.
Menjana pemikiran masyarakat dengan menggalakkan setiap individu menyumbangkan idea daripada kebolehan yang dimiliki. Contohnya, mengadakan hari reka cipta antara sekolah, universiti, pihak swasta dan sebagainya. Di sini, penjanaan idea dan meningkatkan lagi minat serta kepakaran yang dimiliki setiap individu mengenai teknologi.

ROZANA BINTI MOHAMED RAZALI
A128055
FAKULTI SAINS SOSIAL DAN KEMANUSIAAN
TAHUN 2 SEM 2 2010/2011.

No comments:

Post a Comment